Oferta

SZANOWNI PAŃSTWO,

Wobec tak szybko zmieniającego się świata istotną kompetencją oraz kluczem do sukcesu stanowią wszechstronność i elastyczność. Niemal każdy z nas dysponuje określonym zbiorem zachowań, czy stylów zarządzania, które wynikają z typu osobowości oraz dotychczasowych doświadczeń. Jednak, nawet w połączeniu z wysokim poziomem kompetencji, coraz częściej okazują się niewystarczające, by sprostać nowym wyzwaniom, napotykanym zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej.

Podczas Interdyscyplinarnych warsztatów z technik aktorskich w życiu codziennym” uczestnicy nauczą się czerpać satysfakcję z operowania narzędziami i umiejętnościami aktorskimi. Wzrosną kompetencje w zakresie komunikacji ze słuchaczami, pracownikami, bliskimi i samym sobą, co ma znaczący wpływ na rozwijanie inteligencji emocjonalnej, dobrostan i rozwój każdego człowieka, bez względu na wiek. Uczestnicy nabędą   zdolność wpływania na audytorium poprzez świadomość własnej postawy i możliwości. Wzrośnie pewność siebie, automotywacja, jak również umiejętność zarządzania  emocjami i ograniczeniami.

Trening to nowoczesna i niekonwencjonalna forma wsparcia podnosząca samoświadomość i charakteryzująca się interdyscyplinarnością oraz elastycznością. Sposób prowadzenia zajęć zawiera elementy sztuki aktorskiej, ćwiczenia psychoedukacyjne, narzędzia coachingowe, ćwiczenia z zakresu wystąpień publicznych, działania kreatywne, ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne oraz aspekt działań związanych z pokonywaniem strefy komfortu. Zajęcia stanowią źródło nieocenionych doświadczeń i narzędzi niezbędnych do wydobycia i maksymalnego wykorzystania swojego potencjału. Warsztaty pomogą w odbudowaniu pewności siebie, odzyskaniu poczucia sprawczości i rozwijaniu kompetencji miękkich, które stanowią podstawę sukcesu nie tylko managera międzynarodowej korporacji, ale każdego, kto zechce poprawić swój wizerunek i nawiązać relację z samym sobą.

PRZYKŁADOWY ZAKRES PROGRAMOWY INTERDYSCYPLINARNYCH WARSZTATÓW Z TECHNIK AKTORSKICH W CODZIENNYM ŻYCIU:

  • Oddycham, więc jestem – Poznaj swój oddech a poznasz siebie.
  • Rozgrzewka
  • Rola empatii w komunikacji.
   Budowanie zaufania.
   Ćwiczenia psychoedukacyjne i kreatywne.
   Taniec spontaniczny.
   Techniki mowy.
   Dykcja, artykulacja, intonacja, pauza, akcentacja.
   Prawda i kłamstwo w komunikacji- analiza. 
   Sztuka operowania głosem, (emisja i ekspresja w komunikacji).
   Praca nad słowem i tekstem (emisja, siła, natężenie, rytm, emocje, prawda).
   Zarządzanie emocjami. Zmiana stanów emocjonalnych.
   Prezentowanie emocji. Przykładowe łuki postaci.
   Pauza i koncentracja.
   Umiejętność moderowania i modelowania.
   Metody skupienia uwagi na sobie i audytorium.
   Techniki utrzymywania napięcia.
   Kim jestem. Kontrola samego siebie. JA JESTEM.
   Improwizacja autoprezentacyjna.
   Motywy autoprezentacyjne.
   Bariery komunikacyjne i umiejętność radzenia sobie z nimi.
   Jak być dobrym mówcą.
   Opanuj tremę.
   Nie stresuj się stresem.
   Waga słowa i zabawy głosem.
   Postawa.
   Kontakt z publicznością w wystąpieniach publicznych.
   Zachowania w wystąpieniach radiowych i telewizyjnych oraz zgromadzeniach publicznych (wywiad, prezentacja).

CO ZYSKASZ DLA SIEBIE ?

 

Będziesz jeszcze bardziej pewny siebie.
Zwiększysz swoją motywację do działania.
Udoskonalisz swoje relacje z otoczeniem.
Nabierzesz dystansu do siebie.
Zlikwidujesz zakwasy emocjonalne.
Będziesz jeszcze bardziej fascynującym i poczujesz „to coś”.
Wykrzyczysz swoje ja, bo życie to „być albo nie być”.
Poczujesz magię teatru i przeniesiesz ją na pracę i życie.
Wypalenie zawodowe przejdzie do przeszłości.
Zaczniesz szybciej i efektywniej osiągać swoje cele zawodowe.
Osiągniesz równowagę pomiędzy życiem osobistym i zawodowym.
Bardzo szybko rozwiniesz swoje kompetencje.
Będziesz lepiej wykorzystywał umiejętności i wiedzę, którą już posiadasz

JAKIE KORZYŚCI OSIĄGNIESZ?

  • Zgodnie z założeniami po zakończonym szkoleniu będziesz w stanie:
   Przeprowadzić ciekawą i przekonywującą prezentację.
   Profesjonalnie zaplanować i przeprowadzić spotkanie z pracownikami.
   Skutecznie komunikować się.
   Zbudować atmosferę współpracy i zaufania w zespole.
   Zdiagnozować potrzeby informacyjne i nastawienia pracowników.
   Efektywnie komunikować się z podwładnymi, wykorzystując dwustronny feedback.
   Umiejętnie przekazywać trudne decyzje.
   Skutecznie przełamywać opór pracowników.
   Prawidłowo reagować w trudnych sytuacjach.
   Skutecznie radzić sobie z emocjami i stresem

PRZYKŁADOWE ZAŁOŻENIA SZKOLENIA FIRMOWEGO:

  • Integracja pracowników
  • Budowa w siłę grupy i indywidualnej jednostki jako managera
  • Poznasz swój oddech. Czyli ja jestem. Praca z tremą.
  • Zwiększysz swoją motywację do działania.
  • Udoskonalisz relacje i komunikację.
  • Nauczysz się zarządzać emocjami.
  • Będziesz jeszcze bardziej fascynującym i poczujesz „to coś” by być jeszcze lepszym liderem.
  • Wykrzyczysz swoje ja bo życie to być albo nie być (asertywność).
  • Wypalenie zawodowe przejdzie do przeszłości.
  • Zaczniesz szybciej i efektywniej osiągać swoje cele.
  • Zbudujesz wiedzę na temat mechanizmów rządzących procesem wdrożenia zmian organizacyjnych.
  • Wykształcisz pozytywny stosunek do zmian.
  • Rola i zadania menedżera w prowadzeniu zespołu.
  • Odkryjesz narzędzia pozwalające na skuteczne komunikowanie się.
  • Udoskonalisz umiejętności konstruktywnego oddziaływania na zespół.
  • Przećwiczysz, rozpoznasz i nauczysz się radzić sobie z oporem.:

OGÓLNE METODY I NARZĘDZIA PRACY:

  • Ćwiczenia wprowadzające i pobudzające energię.
  • Specyficzne użycie języka – praca z tekstem.
  • Praca z głosem, ciałem i mową ciała – spójność.
  • Ćwiczenia aktorskie i psychoedukacyjne.
  • Wykorzystanie technologii oraz ekspresji twórczej uczestników.
  • Wykorzystanie fizyczności, ruchu i zręczności.
  • Wykorzystanie przestrzeni i różnorodnych przedmiotów.
  • Wykorzystanie wyobraźni jako narzędzia do ekspresji twórczej.
  • Elementy sztuki aktorskiej jako integralna część procesu.
  • Sztuka oddychania i relaksu.
  • Wiedza i jej wykorzystanie w działaniu.

AKTYWNA FORMA WARSZTATOWA :

  • Przeniesienie akcentu na proces uczenia się.
  • Aktywnosć i zaangażowanie uczestników w proces.
  • Uczestnik znajduje się w centrum uwagi.
  • Proces uczenia się jest ukierunkowany na pełny rozwój osoby uczącej się: intelektualny, poznawczy, emocjonalny, społeczny oraz moralny.
  • Kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia, stawianie pytań i szukanie odpowiedzi.
  • Tworzenie sytuacji sprzyjających nabywaniu nowych doświadczeń.
  • Wykorzystywanie wiedzy oraz doświadczenia uczących.
  • Komunikacja pomiędzy uczestnikami i terenerem i wewnątrz grupy.
  • Szczodrość.