Oferta


W trosce o rozwój i wzrost konkurencyjności wiele firm inwestuje w kapitał ludzki. Poprzez działania zmierzające do podnoszenia kompetencji i umiejętności pracowniczych, dbają o jak najwyższy poziom oraz profesjonalizm oferowanych produktów i usług. Obserwujemy nieustanną potrzebę rozwoju pracowników, co zainspirowało nas do stworzenia innowacyjnych autorskich programów szkoleniowych. Ludzie w krajach gdzie rozwój osobisty zaczyna się w wieku przedszkolnym są zdecydowanie bardziej otwarci. Dzieci od najmłodszych lat w szkole mają wykłady z publicznego mówienia. Dzięki temu typowy nastolatek wie, jak się zachować przed kamerą lub na podium, jak modulować głos, jak się obronić w zalewie pytań. Być może nie ma wiedzy książkowej, nie zna historii powstań śląskich, ale w publicznych rozmowach czy negocjacjach nikt i nic go nie zaskoczy, ma wielką swobodę marketingową, wchodzi, mówi, czego chce, i przekonuje do swoich racji. My często jesteśmy zamknięci w sobie, mniej pewni siebie. Stąd pomysł na połączenie warsztatów z zakresu wystąpień publicznych, aktorstwa i rozwijania potencjału z coachingiem. Nasz trening to nowoczesna i niekonwencjonalna forma wsparcia, motywacji, rozwoju, nauki, integracji, zabawy i odkrywania….Niekonwencjonalny sposób prowadzenia zajęć zawiera elementy sztuki aktorskiej, ćwiczenia psycho-edukacyjne ćwiczenia z zakresu wystąpień publicznych, działania kreatywne, ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne oraz aspekt działań związanych z pokonywaniem strefy komfortu. Poszerzycie swoje możliwości, poczujecie wewnętrzną moc i nauczycie się jak występować publicznie. Wdrożenie w proces zmian stanie się niezwykłą przygodą. Odkryjecie Państwo nowe kompetencje i zwiększoną zdolność ciągłego podnoszenia i pogłębiania umiejętności. Zyskacie Państwo nieocenione i potrzebne doświadczenia do zwiększenia swojego potencjału a wszystko w jakości do jakiej Państwo przywykliście.

Przykładowy zakres programowy szkoleń miękkich otwartych i zamkniętych:   

 • Oddycham, więc jestem – Poznaj swój oddech a poznasz siebie.
 • Rozgrzewka
 • Rola empatii w komunikacji.
 • Budowanie zaufania.
 • Ćwiczenia psychoedukacyjne i kreatywne.
 • Taniec spontaniczny.
 • Techniki mowy.
 • Dykcja, artykulacja, intonacja, pauza, akcentacja.
 • Prawda i kłamstwo w komunikacji- analiza. 
 • Sztuka operowania głosem, (emisja i ekspresja w komunikacji).
 • Praca nad słowem i tekstem (emisja, siła, natężenie, rytm, emocje, prawda).
 • Zarządzanie emocjami. Zmiana stanów emocjonalnych.
 • Prezentowanie emocji. Przykładowe łuki postaci.
 • Pauza i koncentracja.
 • Umiejętność moderowania i modelowania.
 • Metody skupienia uwagi na sobie i audytorium.
 • Techniki utrzymywania napięcia.
 • Kim jestem. Kontrola samego siebie. JA JESTEM.
 • Improwizacja autoprezentacyjna.
 • Motywy autoprezentacyjne.
 • Bariery komunikacyjne i umiejętność radzenia sobie z nimi.
 • Jak być dobrym mówcą.
 • Opanuj tremę.
 • Nie stresuj się stresem.
 • Waga słowa i zabawy głosem.
 • Postawa.
 • Kontakt z publicznością w wystąpieniach publicznych.
 • Zachowania w wystąpieniach radiowych i telewizyjnych oraz zgromadzeniach publicznych (wywiad, prezentacja). 

Co zyskasz rozwijając swój potencjał?

 

 • Będziesz jeszcze bardziej pewny siebie.
 • Zwiększysz swoją motywację do działania.
 • Udoskonalisz swoje relacje z otoczeniem.
 • Nabierzesz dystansu do siebie.
 • Zlikwidujesz zakwasy emocjonalne.
 • Będziesz jeszcze bardziej fascynującym i poczujesz „to coś”.
 • Wykrzyczysz swoje ja, bo życie to „być albo nie być”.
 • Poczujesz magię teatru i przeniesiesz ją na pracę i życie.
 • Wypalenie zawodowe przejdzie do przeszłości.
 • Zaczniesz szybciej i efektywniej osiągać swoje cele zawodowe.
 • Osiągniesz równowagę pomiędzy życiem osobistym i zawodowym.
 • Bardzo szybko rozwiniesz swoje kompetencje.
 • Będziesz lepiej wykorzystywał umiejętności i wiedzę, którą już posiadasz

Korzyści dla Ciebie:

Zgodnie z założeniami po zakończonym szkoleniu będziesz w stanie:

 • Przeprowadzić ciekawą i przekonywującą prezentację.
 • Profesjonalnie zaplanować i przeprowadzić spotkanie z pracownikami.
 • Skutecznie komunikować się.
 • Zbudować atmosferę współpracy i zaufania w zespole.
 • Zdiagnozować potrzeby informacyjne i nastawienia pracowników.
 • Efektywnie komunikować się z podwładnymi, wykorzystując dwustronny feedback.
 • Umiejętnie przekazywać trudne decyzje.
 • Skutecznie przełamywać opór pracowników.
 • Prawidłowo reagować w trudnych sytuacjach.
 • Skutecznie radzić sobie z emocjami i stresem

Cele szkolenia: 

 • Integracja pracowników
 • Budowa w siłę grupy i indywidualnej jednostki jako managera
 • Poznasz swój oddech. Czyli ja jestem. Praca z tremą.
 • Zwiększysz swoją motywację do działania.
 • Udoskonalisz relacje i komunikację.
 • Nauczysz się zarządzać emocjami.
 • Będziesz jeszcze bardziej fascynującym i poczujesz „to coś” by być jeszcze lepszym liderem.
 • Wykrzyczysz swoje ja bo życie to być albo nie być (asertywność).
 • Wypalenie zawodowe przejdzie do przeszłości.
 • Zaczniesz szybciej i efektywniej osiągać swoje cele.
 • Zbudujesz wiedzę na temat mechanizmów rządzących procesem wdrożenia zmian organizacyjnych.
 • Wykształcisz pozytywny stosunek do zmian.
 • Rola i zadania menedżera w prowadzeniu zespołu.
 • Odkryjesz narzędzia pozwalające na skuteczne komunikowanie się.
 • Udoskonalisz umiejętności konstruktywnego oddziaływania na zespół.
 • Przećwiczysz, rozpoznasz i nauczysz się radzić sobie z oporem.

Metody i narzędzia pracy-przykłady:

 • Ćwiczenia wprowadzające i pobudzające energię.
 • Specyficzne użycie języka – praca z tekstem.
 • Praca z głosem, ciałem i mową ciała – spójność.
 • Ćwiczenia aktorskie i psychoedukacyjne.
 • Wykorzystanie technologii oraz ekspresji twórczej uczestników.
 • Wykorzystanie fizyczności, ruchu i zręczności.
 • Wykorzystanie przestrzeni i różnorodnych przedmiotów.
 • Wykorzystanie wyobraźni jako narzędzia do ekspresji twórczej.
 • Elementy sztuki aktorskiej jako integralna część procesu.
 • Sztuka oddychania i relaksu.
 • Wiedza i jej wykorzystanie w działaniu.

Aktywna forma szkolenia:

 • Przeniesienie akcentu na proces uczenia się.
 • Aktywnosć i zaangażowanie uczestników w proces.
 • Uczestnik znajduje się w centrum uwagi.
 • Proces uczenia się jest ukierunkowany na pełny rozwój osoby uczącej się: intelektualny, poznawczy, emocjonalny, społeczny oraz moralny.
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia, stawianie pytań i szukanie odpowiedzi.
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających nabywaniu nowych doświadczeń.
 • Wykorzystywanie wiedzy oraz doświadczenia uczących.
 • Komunikacja pomiędzy uczestnikami i terenerem i wewnątrz grupy.
 • Szczodrość.