Oferta

SZANOWNI PAŃSTWO,

Wobec tak szybko zmieniającego się świata istotną kompetencją oraz kluczem do sukcesu stanowią wszechstronność i elastyczność. Niemal każdy z nas dysponuje określonym zbiorem zachowań, czy stylów zarządzania, które wynikają z typu osobowości oraz dotychczasowych doświadczeń. Jednak, nawet w połączeniu z wysokim poziomem kompetencji, coraz częściej okazują się niewystarczające, by sprostać nowym wyzwaniom, napotykanym zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej.

Podczas Interdyscyplinarnych warsztatów z technik aktorskich w życiu codziennym uczestnicy nauczą się czerpać satysfakcję z operowania narzędziami i umiejętnościami aktorskimi. Wzrosną kompetencje w zakresie komunikacji ze słuchaczami, pracownikami, bliskimi i samym sobą, co ma znaczący wpływ na rozwijanie inteligencji emocjonalnej, dobrostan i rozwój każdego człowieka, bez względu na wiek. Uczestnicy nabędą   zdolność wpływania na audytorium poprzez świadomość własnej postawy i możliwości. Wzrośnie pewność siebie, automotywacja, jak również umiejętność zarządzania  emocjami i ograniczeniami.

Trening to nowoczesna i niekonwencjonalna forma wsparcia podnosząca samoświadomość i charakteryzująca się interdyscyplinarnością oraz elastycznością. Sposób prowadzenia zajęć zawiera elementy sztuki aktorskiej, ćwiczenia psychoedukacyjne, narzędzia coachingowe, ćwiczenia z zakresu wystąpień publicznych, działania kreatywne, ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne oraz aspekt działań związanych z pokonywaniem strefy komfortu. Zajęcia stanowią źródło nieocenionych doświadczeń i narzędzi niezbędnych do wydobycia i maksymalnego wykorzystania swojego potencjału. Warsztaty pomogą w odbudowaniu pewności siebie, odzyskaniu poczucia sprawczości i rozwijaniu kompetencji miękkich, które stanowią podstawę sukcesu nie tylko managera międzynarodowej korporacji, ale każdego, kto zechce poprawić swój wizerunek i nawiązać relację z samym sobą.

PRZYKŁADOWY ZAKRES PROGRAMOWY INTERDYSCYPLINARNYCH WARSZTATÓW Z TECHNIK AKTORSKICH W CODZIENNYM ŻYCIU:

 • Oddycham, więc jestem – Poznaj swój oddech a poznasz siebie.
 • Rozgrzewka
 • Rola empatii w komunikacji.
 • Budowanie zaufania.
 • Ćwiczenia psychoedukacyjne i kreatywne.
 • Taniec spontaniczny.
 • Techniki mowy.
 • Dykcja, artykulacja, intonacja, pauza, akcentacja.
 • Prawda i kłamstwo w komunikacji- analiza. 
 • Sztuka operowania głosem, (emisja i ekspresja w komunikacji).
 • Praca nad słowem i tekstem (emisja, siła, natężenie, rytm, emocje, prawda).
 • Zarządzanie emocjami. Zmiana stanów emocjonalnych.
 • Prezentowanie emocji. Przykładowe łuki postaci.
 • Pauza i koncentracja.
 • Umiejętność moderowania i modelowania.
 • Metody skupienia uwagi na sobie i audytorium.
 • Techniki utrzymywania napięcia.
 • Kim jestem. Kontrola samego siebie. JA JESTEM.
 • Improwizacja autoprezentacyjna.
 • Motywy autoprezentacyjne.
 • Bariery komunikacyjne i umiejętność radzenia sobie z nimi.
 • Jak być dobrym mówcą.
 • Opanuj tremę.
 • Nie stresuj się stresem.
 • Waga słowa i zabawy głosem.
 • Postawa.
 • Kontakt z publicznością w wystąpieniach publicznych.
 • Zachowania w wystąpieniach radiowych i telewizyjnych oraz zgromadzeniach publicznych (wywiad, prezentacja). 

CO ZYSKASZ DLA SIBIE ?

 

 • Będziesz jeszcze bardziej pewny siebie.
 • Zwiększysz swoją motywację do działania.
 • Udoskonalisz swoje relacje z otoczeniem.
 • Nabierzesz dystansu do siebie.
 • Zlikwidujesz zakwasy emocjonalne.
 • Będziesz jeszcze bardziej fascynującym i poczujesz „to coś”.
 • Wykrzyczysz swoje ja, bo życie to „być albo nie być”.
 • Poczujesz magię teatru i przeniesiesz ją na pracę i życie.
 • Wypalenie zawodowe przejdzie do przeszłości.
 • Zaczniesz szybciej i efektywniej osiągać swoje cele zawodowe.
 • Osiągniesz równowagę pomiędzy życiem osobistym i zawodowym.
 • Bardzo szybko rozwiniesz swoje kompetencje.
 • Będziesz lepiej wykorzystywał umiejętności i wiedzę, którą już posiadasz

JAKIE KORZYŚCI OSIĄGNIESZ?

Zgodnie z założeniami po zakończonym szkoleniu będziesz w stanie:

 • Przeprowadzić ciekawą i przekonywującą prezentację.
 • Profesjonalnie zaplanować i przeprowadzić spotkanie z pracownikami.
 • Skutecznie komunikować się.
 • Zbudować atmosferę współpracy i zaufania w zespole.
 • Zdiagnozować potrzeby informacyjne i nastawienia pracowników.
 • Efektywnie komunikować się z podwładnymi, wykorzystując dwustronny feedback.
 • Umiejętnie przekazywać trudne decyzje.
 • Skutecznie przełamywać opór pracowników.
 • Prawidłowo reagować w trudnych sytuacjach.
 • Skutecznie radzić sobie z emocjami i stresem

PRZYKŁADOWE ZAŁOŻENIA SZKOLENIA FIRMOWEGO:

 • Integracja pracowników
 • Budowa w siłę grupy i indywidualnej jednostki jako managera
 • Poznasz swój oddech. Czyli ja jestem. Praca z tremą.
 • Zwiększysz swoją motywację do działania.
 • Udoskonalisz relacje i komunikację.
 • Nauczysz się zarządzać emocjami.
 • Będziesz jeszcze bardziej fascynującym i poczujesz „to coś” by być jeszcze lepszym liderem.
 • Wykrzyczysz swoje ja bo życie to być albo nie być (asertywność).
 • Wypalenie zawodowe przejdzie do przeszłości.
 • Zaczniesz szybciej i efektywniej osiągać swoje cele.
 • Zbudujesz wiedzę na temat mechanizmów rządzących procesem wdrożenia zmian organizacyjnych.
 • Wykształcisz pozytywny stosunek do zmian.
 • Rola i zadania menedżera w prowadzeniu zespołu.
 • Odkryjesz narzędzia pozwalające na skuteczne komunikowanie się.
 • Udoskonalisz umiejętności konstruktywnego oddziaływania na zespół.
 • Przećwiczysz, rozpoznasz i nauczysz się radzić sobie z oporem.:

OGÓLNE METODY I NARZĘDZIA PRACY:

 • Ćwiczenia wprowadzające i pobudzające energię.
 • Specyficzne użycie języka – praca z tekstem.
 • Praca z głosem, ciałem i mową ciała – spójność.
 • Ćwiczenia aktorskie i psychoedukacyjne.
 • Wykorzystanie technologii oraz ekspresji twórczej uczestników.
 • Wykorzystanie fizyczności, ruchu i zręczności.
 • Wykorzystanie przestrzeni i różnorodnych przedmiotów.
 • Wykorzystanie wyobraźni jako narzędzia do ekspresji twórczej.
 • Elementy sztuki aktorskiej jako integralna część procesu.
 • Sztuka oddychania i relaksu.
 • Wiedza i jej wykorzystanie w

AKTYWNA FORMA WARSZTATOWA :

 • Przeniesienie akcentu na proces uczenia się.
 • Aktywnosć i zaangażowanie uczestników w proces.
 • Uczestnik znajduje się w centrum uwagi.
 • Proces uczenia się jest ukierunkowany na pełny rozwój osoby uczącej się: intelektualny, poznawczy, emocjonalny, społeczny oraz moralny.
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia, stawianie pytań i szukanie odpowiedzi.
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających nabywaniu nowych doświadczeń.
 • Wykorzystywanie wiedzy oraz doświadczenia uczących.
 • Komunikacja pomiędzy uczestnikami i terenerem i wewnątrz grupy.
 • Szczodroś