Oferta

Szanowni Państwo,

Wobec tak szybko zmieniającego się świata istotną kompetencją oraz kluczem do sukcesu stanowią wszechstronność i elastyczność. Niemal każdy z nas dysponuje określonym zbiorem zachowań, czy stylów zarządzania, które wynikają z typu osobowości oraz dotychczasowych doświadczeń. Jednak, nawet w połączeniu z wysokim poziomem kompetencji, coraz częściej okazują się niewystarczające, by sprostać nowym wyzwaniom, napotykanym zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej.

Podczas „Interdyscyplinarnych warsztatów z technik aktorskich w życiu codziennym” uczestnicy nauczą się czerpać satysfakcję z operowania narzędziami i umiejętnościami aktorskimi. Wzrosną kompetencje w zakresie komunikacji ze słuchaczami, pracownikami, bliskimi i samym sobą, co ma znaczący wpływ na rozwijanie inteligencji emocjonalnej, dobrostan i rozwój każdego człowieka, bez względu na wiek. Uczestnicy nabędą   zdolność wpływania na audytorium poprzez świadomość własnej postawy i możliwości. Wzrośnie pewność siebie, automotywacja, jak również umiejętność zarządzania  emocjami i ograniczeniami.

Trening to nowoczesna i niekonwencjonalna forma wsparcia podnosząca samoświadomość i charakteryzująca się interdyscyplinarnością oraz elastycznością. Sposób prowadzenia zajęć zawiera elementy sztuki aktorskiej, ćwiczenia psychoedukacyjne, narzędzia coachingowe, ćwiczenia z zakresu wystąpień publicznych, działania kreatywne, ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne oraz aspekt działań związanych z pokonywaniem strefy komfortu. Zajęcia stanowią źródło nieocenionych doświadczeń i narzędzi niezbędnych do wydobycia i maksymalnego wykorzystania swojego potencjału. Warsztaty pomogą w odbudowaniu pewności siebie, odzyskaniu poczucia sprawczości i rozwijaniu kompetencji miękkich, które stanowią podstawę sukcesu nie tylko managera międzynarodowej korporacji, ale każdego, kto zechce poprawić swój wizerunek i nawiązać relację z samym sobą.

 

WARSZTATY I SZKOLENIA

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE 

DRAMA W BIZNESIE 

SZTUKA AKTORSKA W BIZNESIE

Uczestnicy nauczą się czerpać satysfakcję z wystąpień publicznych i operowania narzędziami i umiejętnościami aktorskimi. Trening podejmuje kluczowe działania pozwalające na obniżenie stresu, zachowanie emocjonalnej równowagi, wzrost kompetencji w zakresie komunikacji z pracownikami, bliskimi i sobą. Uczestnicy nabędą   zdolność wpływania na audytorium poprzez świadomość własnej postawy i możliwości. Wzrośnie pewność siebie, automotywacja jak również zarządzanie własnymi emocjami i ograniczeniami.

 

Drama jako nowatorska metoda rozwoju osobistego polega na przeżywaniu i ciągłym odkrywaniu rzeczywistości. Niewątpliwie, drama poprzez stymulowanie do działania jest genialnym sposobem rozwoju osobistego i procesem szczególnym – transformacją, do której zaistnienia potrzebne jest uruchomienie wielopoziomowe czyli intelektu, emocji oraz wyobraźni uczestników. Poprzez wielopoziomową aktywizację ma ogromny wpływ na rozwój zdolności empatycznych oraz umiejętności werbalnej i niewerbalnej komunikacji społecznej.

 

 

Szuka aktorska i jej narzędzia pomagają w budowaniu pewności siebie, rozwijaniu inteligencji emocjonalnej, poczucia sprawczości, które stanowią podstawę sukcesu nie tylko managera w dużej korporacji ale każdego, kto zechce pracować nad nawiązaniem głębszych relacji z samym sobą i zarządzać emocjami. Warsztat zapewnia mnóstwo zabawy i satysfakcji osobistej co ma znaczący wpływ na rozwój kompetencji społecznych bez względu na wiek.

DYKCJA I SKUTECZNE PRZEMÓWIENIE

SZTUKA ODDECHU I REDUKCJA STRESU

ARTETERAPIA

Warsztat doskonalenia wpływu na aparat głosowy, oddech, tembr głosu i postawę. Uczestnik dowie się jak dbać o swój głos i jakie  techniki, narzędzia, ćwiczenia głosowe i relaksacyjne pomagają w przygotowaniu całego ciała do emisji głosu w różnych sytuacjach emocjonalnych i jednocześnie najefektowniejszym zaprezentowaniu się podczas wystąpienia.

Trening redukuje stres, poprawia nasze zdrowie, energię i nastrój w jakim się znajdujemy. Oddech wpływa na stabilizację emocjonalną, lepsze samopoczucie, więcej młodzieńczej witalności, energii. Oddech jest Twoim najlepszym nauczycielem a jakość Twojego oddechu odzwierciedla jakość Twojego życia.

Wykorzystanie sztuki aktorskiej, dramatoterapii w celach “leczniczych” do uzyskania terapeutycznej zmiany. Bazę tutaj stanowi sztuka, która poprzez świadome działanie artystyczne, pozwala na rozwiązanie wielu problemów, daje możliwość wyrazu trudnych przeżyć, uczuć, doświadczeń, potrzeb, emocji.

 

 

Szanowni Państwo,

Wobec tak szybko zmieniającego się świata istotną kompetencją oraz kluczem do sukcesu stanowią wszechstronność i elastyczność. Niemal każdy z nas dysponuje określonym zbiorem zachowań, czy stylów zarządzania, które wynikają z typu osobowości oraz dotychczasowych doświadczeń. Jednak, nawet w połączeniu z wysokim poziomem kompetencji, coraz częściej okazują się niewystarczające, by sprostać nowym wyzwaniom, napotykanym zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej.

Podczas „Interdyscyplinarnych warsztatów z technik aktorskich w życiu codziennym” uczestnicy nauczą się czerpać satysfakcję z operowania narzędziami i umiejętnościami aktorskimi. Wzrosną kompetencje w zakresie komunikacji ze słuchaczami, pracownikami, bliskimi i samym sobą, co ma znaczący wpływ na rozwijanie inteligencji emocjonalnej, dobrostan i rozwój każdego człowieka, bez względu na wiek. Uczestnicy nabędą   zdolność wpływania na audytorium poprzez świadomość własnej postawy i możliwości. Wzrośnie pewność siebie, automotywacja, jak również umiejętność zarządzania  emocjami i ograniczeniami.

Trening to nowoczesna i niekonwencjonalna forma wsparcia podnosząca samoświadomość i charakteryzująca się interdyscyplinarnością oraz elastycznością. Sposób prowadzenia zajęć zawiera elementy sztuki aktorskiej, ćwiczenia psychoedukacyjne, narzędzia coachingowe, ćwiczenia z zakresu wystąpień publicznych, działania kreatywne, ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne oraz aspekt działań związanych z pokonywaniem strefy komfortu. Zajęcia stanowią źródło nieocenionych doświadczeń i narzędzi niezbędnych do wydobycia i maksymalnego wykorzystania swojego potencjału. Warsztaty pomogą w odbudowaniu pewności siebie, odzyskaniu poczucia sprawczości i rozwijaniu kompetencji miękkich, które stanowią podstawę sukcesu nie tylko managera międzynarodowej korporacji, ale każdego, kto zechce poprawić swój wizerunek i nawiązać relację z samym sobą.

 

BLOKI TEMATYCZNE PRZYKŁADY

JAKIE KORZYŚCI OSIĄGNIESZ W PRACY?

Wprowadzenie, rozgrzewka. Poznaj swój oddech.
Rola empatii w komunikacji.
Budowanie zaufania.
Ćwiczenia psychoedukacyjne i kreatywne.
Taniec spontaniczny.
Techniki mowy.
Dykcja, artykulacja, intonacja, pauza, akcentacja.
Prawda i kłamstwo w komunikacji- analiza. 
Sztuka operowania głosem.
Praca nad słowem i tekstem (emisja, skupienie, pauza, siła, natężenie, rytm, emocje, prawda, ekspresja, wyrazistosć, autentyczność).
Motywacja i demotywacja.
Zarządzanie emocjami. Zmiana stanów emocjonalnych.
Prezentowanie emocji. Przykładowe łuki postaci.
Pauza i koncentracja.
Umiejętność moderowania i modelowania.
Metody skupienia uwagi na sobie i audytorium.
Techniki utrzymywania napięcia.
Kim jestem. Kontrola samego siebie. JA JESTEM.
Improwizacja autoprezentacyjna.
Motywy autoprezentacyjne.
Metoda dramy, scenki i wchodzenie w role.
Bariery komunikacyjne i umiejętność radzenia sobie z nimi.
Jak być dobrym mówcą.
Opanuj tremę.
Nie stresuj się stresem.
Postawa.
Kontakt z publicznością w wystąpieniach publicznych.
Zachowania w wystąpieniach radiowych i telewizyjnych oraz zgromadzeniach publicznych (wywiad, prezentacja).

Zgodnie z założeniami po zakończonym szkoleniu będziesz w stanie:
Skutecznie i pewnie komunikować się oraz świadomie wpływać na otoczenie i współpracowników.
Przeprowadzić ciekawą i przekonywującą prezentację.
Profesjonalnie zaplanować i przeprowadzić spotkanie z pracownikami.
Skutecznie komunikować się.
Zbudować atmosferę współpracy i zaufania w zespole.
Zdiagnozować potrzeby informacyjne i nastawienia pracowników.
Efektywnie komunikować się z podwładnymi, wykorzystując dwustronny feedback.
Umiejętnie przekazywać trudne decyzje.
Skutecznie przełamywać opór pracowników.
Prawidłowo reagować w trudnych sytuacjach.
Skutecznie radzić sobie z emocjami i stresem
Rozwiniesz zdolności empatii oraz umiejętności werbalnej i niewerbalnej komunikacji społecznej.

CO ZYSKASZ DLA SIEBIE?

WPŁYNIESZ NA WZROST KARIERY

Będziesz jeszcze bardziej pewny siebie.
Zwiększysz swoją motywację do działania.
Udoskonalisz swoje relacje z otoczeniem.
Nabierzesz dystansu do siebie.
Zlikwidujesz zakwasy emocjonalne.
Będziesz jeszcze bardziej fascynującym i poczujesz „to coś”.
Wykrzyczysz swoje ja, bo życie to „być albo nie być”.
Poczujesz magię teatru i przeniesiesz ją na pracę i życie.
Wypalenie zawodowe przejdzie do przeszłości.
Zaczniesz szybciej i efektywniej osiągać swoje cele zawodowe.
Osiągniesz równowagę pomiędzy życiem osobistym i zawodowym.
Bardzo szybko rozwiniesz swoje kompetencje.
Będziesz lepiej wykorzystywał umiejętności i wiedzę, którą już posiadasz

Budowa w siłę grupy i indywidualnej jednostki jako managera.
Poznasz swój oddech i wpłyniesz na obniżenie stresu.
Przepracujesz tremę.
Zwiększysz swoją i współpracowników motywację do działania.
Udoskonalisz relacje i komunikację.
Nauczysz się zarządzać emocjami.
Będziesz jeszcze bardziej fascynującym i poczujesz „to coś” by być jeszcze lepszym liderem.
Wykrzyczysz asertywnie swoje ja, bo życie to „być albo nie być”.
Wypalenie zawodowe przejdzie do przeszłości.
Zaczniesz szybciej i efektywniej osiągać swoje cele.
Zbudujesz wiedzę na temat mechanizmów rządzących procesem zmian.
Wykształcisz pozytywny stosunek do zmian.
Rola i zadania menedżera w prowadzeniu zespołu.
Odkryjesz nowe narzędzia pozwalające na skuteczne komunikowanie się.
Udoskonalisz umiejętności konstruktywnego oddziaływania na zespół.
Przećwiczysz, rozpoznasz i nauczysz się radzić sobie z oporem a przede wszystkim rozwiniesz wielopoziomowo kompetencje społeczne.

METODY

FORMUŁY

Ćwiczenia wprowadzające i pobudzające energię.
Specyficzne użycie języka – praca z tekstem.
Praca z głosem, ciałem i mową ciała – spójność.
Ćwiczenia aktorskie i psychoedukacyjne.
Praca metodą dramy i wchodzenie w role.
Wykorzystanie technologii oraz ekspresji twórczej uczestników.
Wykorzystanie fizyczności, ruchu i zręczności.
Wykorzystanie przestrzeni i różnorodnych przedmiotów.
Wykorzystanie wyobraźni jako narzędzia do ekspresji twórczej.
Elementy sztuki aktorskiej jako integralna część procesu.
Sztuka oddychania i relaksu. Wiedza i jej wykorzystanie w działaniu.

Przeniesienie akcentu na proces uczenia się.
Aktywnosć i zaangażowanie uczestników w proces.
Uczestnik znajduje się w centrum uwagi.
Proces uczenia się jest ukierunkowany na pełny rozwój osoby uczącej się: intelektualny, poznawczy, emocjonalny, społeczny oraz moralny.
Kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia, stawianie pytań i szukanie odpowiedzi.
Tworzenie sytuacji sprzyjających nabywaniu nowych doświadczeń.
Wykorzystywanie wiedzy oraz doświadczenia uczących.
Komunikacja pomiędzy uczestnikami i terenerem i wewnątrz grupy.
Szczodrość.