Arteterapia

CO TO JEST ARTETERAPIA I NA CO MA WPŁYW:

rozwój zdolności
• poczucie samoakceptacji
• doskonalenie zmysłów
• zaprzyjaźnianie z emocjami
• rozwijanie spostrzegawczości
• rozwijanie koordynacji ruchowej i świadomość ciała
• poprawniejsze i łatwiejsze stosunki międzyludzkie
• poszerzanie zdolności do współodczuwania i empatii
• podniesienie samooceny

 

 

TECHNIKI ODDECHOWE I RELAKSACYJNE JAKO ISTOTNY ELEMENT W DRODZE O POZNAWANIA EMOCJI

ISTOTA TERAPII ZAJĘCIOWEJ.

Zajęcia relaksacyjne stanowią formę psychoterapii, których celem jest odprężenie i rozładowanie stanu napięcia psychofizycznego i mięśniowego.


Korzystanie ze sztuki aktorskiej – dramatoterapii w celach “leczniczych” do uzyskania terapeutycznej zmiany. Bazę tutaj stanowi sztuka, która poprzez świadome działanie artystyczne, pozwala na rozwiązanie wielu problemów. Sztuka daje możliwość wyrazu trudnych przeżyć, uczuć, doświadczeń, potrzeb i emocji w bezpiecznych warunkach dobrostanu i akceptacji. Początkowo znajduje odzwierciedlenie w formie mówienia “nie wprost” by pod wpływem doświadczania i procesu zmiany, doprowadzić do obniżenia napięcia i rozwiązania problemu. “Lecznicza” forma sztuki pozwala wyjść poza własną perspektywę i ograniczenia polepszając jakość życia.Terapia poprzez sztukę ma bardzo szerokie zastosowanie, może pomóc wszystkim ludziom zarówno dzieciom jak  i osobom starszym, chcącym skorzystać z jej szerokich możliwości. Zastosowana tutaj metoda wychowawczo-rozwojowa dostosowana jest do potrzeb osób “zdrowych” w sensie psychicznym i fizycznym,  mających jednocześnie do rozwiązania istotne problemy, której głównym celem jest korygowanie postaw, kompensacja i samorealizacja. Dzięki arteterapii uczestnicy rozwijają ekspresję siebie, redukują napięcie i smutek a przede wszystkim podnoszą swoją samoocenę.

 

ODDYCHAM WIĘC JESTEM & POZNAJ SIEBIE PRZEZ ODDECH...


Zapraszam na sesje świadomego oddychania. Wszystko co robimy i wszystko czym jesteśmy zaczyna się od naszego oddechu. Wszyscy wiemy jak wiele zależy od oddechu. Wypływa on zarówno na nasze zdrowie jak na energię i nastrój w jakim się znajdujemy. Dzięki ćwiczeniom oddechowym możesz osiągnąć wiele natychmiastowych korzyści.


Redukcja stresu poprzez głęboką relaksację
• Lepsze zdrowie i doskonałe samopoczucie
• Więcej młodzieńczej witalności i energii
• Stabilizacja emocjonalna
• Uśmiech na twarzy
• Efektywniejsze rozwiązywanie problemów
• Zwiększenie zdolności postrzegania i dokonywania pozytywnych zmian
• Jasność umysłu
• Poprawniejsze i łatwiejsze stosunki międzyludzkie
• Spokój wewnętrzny
• Zdolność do współodczuwania i empatii
• Poczucie trwałego szczęścia
• Poszerzanie świadomości
• Głębokie poczucie celu i sensu życia


Oddech jest nie tylko procesem biologicznym ale również emocjonalnym i duchowym. Oddech towarzyszy nam od pierwszych chwil życia. Jego rytm zmienia się pod wpływem myśli nastrojów i uczuć a pomiędzy oddechem a psychiką istnieje ścisły związek.

Przybierające na sile zanieczyszczenia powietrza, codzienny pośpiech, stresowe sytuacje, niekorzystnie wpływają na sposób w jaki oddychamy. Narasta liczba schorzeń dróg oddechowych i płucnych. Dzięki badaczom oddechu w naszych czasach na nowo odkrywana jest prastara wiedza na temat zapobiegawczych i terapeutycznych korzyści płynących z praktyk oddechowych. Praktyki te zapobiegają złym nawykom oddechowym oraz usuwają fizyczne i duchowe napięcie przyczyniając się w ten sposób do poprawy ogólnego samopoczucia. Świadoma praca z oddechem była przez tysiąclecia integralną częścią różnych odmian jogi…

Kiedy podejmujesz świadomą pracę nad sobą poprzez praktyki oddechowe, to tak jakbyś zwalniał tempo wyświetlania filmu, który właśnie oglądasz. Zwalniasz… Abyś mógł się lepiej przyjrzeć pojedynczym obrazom i w ten sposób odkryć zniekształcenia, których nie mogłeś dostrzec przy „standardowej” szybkości wyświetlania. „Jeżeli chcesz zobaczyć coś innego w swoim życiu musisz zmienić film…” Aby doświadczyć innego świata, nie możesz zaczynać od zmiany świata lecz od zmiany siebie i swoich wewnętrznych filtrów… bo dopiero wtedy będziesz mógł oglądać świat przez czysty filtr i w pełni podziwiać jego piękno. Często odkrycie dzięki ćwiczeniom oddechowym, że nasz filtr jest lekko przybrudzony czy zanieczyszczony doświadczeniami z przeszłości już jest pierwszym krokiem w stronę dobrych zmian… Możemy wtedy świadomie zacząć pracę w przekonaniu, że nasze życie zależy od nas. Możemy podnieść jego jakość życia, dokonać pozytywnych zmian poprzez zmianę myśli przekonań i decyzji które podjęliśmy w przeszłości. Pewnie sam fakt, że tu jesteś świadczy o tym, że jesteś gotów żyć i oddychać świadomie. Podobno nauczyciel pojawia się wówczas kiedy uczeń jest gotów. Twoim najlepszym nauczycielem może być twój własny oddech. Oddech to życie, to energia życiowa. W Indiach jest ona nazywana „prana” w Japonii „ki”, w Chinach „chi”, w Egipcie zwana była „ka”.

 

 

JAKOŚĆ TWOJEGO ODDYCHANIA ODZWIERCIEDLA JAKOŚĆ
TWOJEO ŻYCIA